Det goda sociala arbetet - hur uppnår man det?

Frågor kring varför man blir socialarbetare, hur man gör gott för de individer man möter, hur kan man förena evidens, regelverk och ett ärligt och nära möte med människor i behov av socialtjänstens insatser anser jag viktiga att belysa inom socialt arbete.

Socialtjänstlagen är dessutom en ramlag och det kräver kunskap och mod att göra  egna bedömningar och ställningstaganden. Det gör att arbetet, utöver god kunskap om den aktuella målgruppen behöver präglas av rättssäkerhet, god kvalitet och en genuin strävan efter att skapa sociala förändringar.

Jag ägnar mycket av mina föreläsningar åt att försöka fånga socialtjänstlagens intentioner och visa hur det kan omsättas i praktik. Min övertygelse är att socialarbetare med hjälp av god kunskap om lagstiftningen, dess intentioner och om kvalitet inom socialt arbete kan få ett verkligt stöd i att samtidigt kunna gå nära och vara ärlig, rak och tydlig i kontakter med socialtjänstens klienter. 

Välkomna att höra av er så kan vi diskutera era specifika behov och önskemål!

Hannah Kejerhag Oldenmark Enskild firma | Tel 070 699 51 41 | Ramsås 431, 870 10 Älandsbro |info@hannahkejerhagoldenmark.se