Utbildning och kompetensutveckling

Utbildningsinsatser kan skräddarsys efter era önskemål. Det kan handla om hel- respektive halvdagar. Ni kan anlita mig för er organisation eller i samverkan med andra. Hör av er så kan vi resonera kring just era behov.

Exempel på innehåll:

  • ​Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten - generellt och t. ex. särskilt gällande socialnämndens särskilda ansvar för barn och unga eller  vuxna, förusättningar gällande LVU och LVM mm.
  • Dokumentation för  utförare - vad, hur och varför ska man dokumentera? Hur hänger det ihop med den enskilda individens behov och god kvalitet i insatser?
  • Barnperspektiv inom ekonomiskt bistånd - teoretiska utgångspunkter och praktiskt tillämpning av barnrättsperspektiv
  • Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänstens verksamhet  -  hur bygger man upp sitt ledningssytem och vad är nyttan med det systematiska kvalitetsarbetet? Hur gör det skillnad för människor i behov av stöd?