Jag är auktoriserad socionom (examen 1996) och har bred erfarenhet av sociallagstiftning och socialt arbete, med fokus på individ- och familjeomsorg från flera olika kommuner. Jag har arbetet både som socialsekreterare och enhetschef. Från 2006 arbetade jag som socialkonsulent på länsstyrelsen i Västernorrland. Arbetet innebar tillsyn och rådgivning till socialnämnder. En kort period var jag avdelningschef inom kriminalvården under ett uppbyggnadsskede av en högsäkerhetsanstalt. En lärorik period efter mina år med fokus på socialtjänstens arbete. Därefter arbetade jag som processledare på Kommunförbundet/FoU Västernorrland, för att utveckla långsiktigt hållbara stödstrukturer för kunskapsbaserad socialtjänst.

Under de senaste åren har jag arbetat på länsstyrelsen Västernorrland med att stödja samordning och erbjuda kvalitetsutveckling av socialtjänstens arbete gällande mäns våld mot kvinnor. Nu är min målsättning att satsa på mitt företag.