Kvalitets- och metodutveckling

Jag har flera års erfarenhet av projekt- och processledning. Jag har också arbetat som chef inom Individ och familjeomsorg samt med kvalitetsutveckling inom socialtjänsten.

Mitt uppdrag anpassas efter er organisations behov och kan vara kort och begränsat eller löpa över längre tid. Utifrån detta kan jag exempelvis erbjuda:

 

  • samordning, ledning och stöd för process- och metodutveckling inom er organisation för att samordna och utveckla ert arbete mot gemensamt fastställda mål
  • kvalitetsutveckling gällande exempelvis: ansvarsfördelning, framtagande av gemensamma mål, identifiering och implementering av rutiner och processer i verksamheten
  • utredning eller kartläggning av er verksamhet, ett projekt eller en del av er organisation för att kunna utveckla arbetet